Konference o přeshraniční spolupráci

Konference o přeshraniční spolupráci

7. února 2019, Lipsko, Německo

Mezinárodní veletrh obráběcích strojů a automatizace výroby INTEC se řadí k nejvýznamnějším akcím v oboru kovozpracujícího průmyslu. Ústřední téma letošního ročníku představovala řešení navazujících výrobních procesů pod hlavičkou průmyslu 4.0.

Součástí programu se 7. února stala konference Ländertreffen 4.0 – Sachsen-Polen-Tschechien-Rumänien, zaměřená na přeshraniční spolupráci společností ze Saska, Polska, Rumunska a ČR. Jiří Koudelka zde za NT Automation vystoupil s přednáškou věnovanou připravenosti malých a středních podniků v Česku na implementaci hlavních elementů průmyslu 4.0. Věříme, že sdílení zkušeností napříč regiony přispívá ke zlepšování podmínek pro zavádění nových postupů a pomáhá propojovat nejvhodnější partnery pro konkrétní projekty.