Udalosti

Konference o přeshraniční spolupráci

Konference o přeshraniční spolupráci

7. února 2019, Lipsko, Německo

Mezinárodní veletrh obráběcích strojů a automatizace výroby INTEC se řadí k nejvýznamnějším akcím v oboru kovozpracujícího průmyslu. Ústřední téma letošního ročníku představovala řešení navazujících výrobních procesů pod hlavičkou průmyslu 4.0.

Součástí programu se 7. února stala konference Ländertreffen 4.0 – Sachsen-Polen-Tschechien-Rumänien, zaměřená na přeshraniční spolupráci společností ze Saska, Polska, Rumunska a ČR. Jiří Koudelka zde za NT Automation vystoupil s přednáškou věnovanou připravenosti malých a středních podniků v Česku na implementaci hlavních elementů průmyslu 4.0. Věříme, že sdílení zkušeností napříč regiony přispívá ke zlepšování podmínek pro zavádění nových postupů a pomáhá propojovat nejvhodnější partnery pro konkrétní projekty.

Mezinárodní strojírenský veletrh

Mezinárodní strojírenský veletrh

1.–5. října 2018, Brno, ČR

Na brněnském strojírenském veletrhu jsme ve spolupráci s firmou IMTOS prezentovali námi navržené řešení pro odebírání hotových součástek z CNC stroje pomocí kolaborativního robota od společnosti FANUC. Součástky byly ukládány do plastových paletek, ve kterých jsou díly přepravovány na další procesní operaci. 

Filozofie NT Automation vychází z přesvědčení, že žádný úkol není příliš malý – dokážeme pokrýt jak drobnější zadání z oblasti automatizace, tak komplexní a dlouhodobé projekty. Ve spolupráci s klientem vždy najdeme řešení, které odpovídá jeho potřebám, možnostem a specializaci.

Čínská delegace navštívila český INDUSTRY CLUSTER 4.0

Čínská delegace navštívila český INDUSTRY CLUSTER 4.0

16. dubna 2018, Brno, ČR

Delegace z čínské provincie Guangdong vedená guvernérem panem Ma Xingrui se setkala se zástupci Regionální hospodářské komory Brno a průmyslového klastru sdružujícího strojírenské a IT firmy. Hosté se zajímali především o aktivity související s tématem Průmyslu 4.0.

Za NT Automation promluvil Jiří Koudelka, který na několika příkladech z oblasti automatizace ilustroval své zkušenosti z konkrétních projektů na trzích v Číně, Německu či Mexiku. Ostatní řečníci se věnovali mj. představení Brna v hospodářském kontextu nebo analýze připravenosti malých a středních firem v Jihomoravském kraji na přechod k novým standardům.